Metodyka DevOps

DevOps jest modelem a zarazem metodyką która porządkuje obszar współpracy pomiędzy projektowaniem, przekazaniem i eksploatacją usług. DevOps jest odpowiedzią na współzależność rozwoju i operacji IT. Wspiera w organizacji szybkie wytwarzanie usług i produktów software’owych. Można stosować go nie tylko w obszarze IT, ale również optymalizować przy jego pomocy całą organizację. Metodyka DevOps polega na wspólnej pracy developerów oraz administratorów nad rozwojem i utrzymaniem produktu.

Koncepcja DevOps jest najbardziej odpowiednia dla firm, w których częstotliwość kolejnych wydań oprogramowania jest relatywnie duża. DevOps pomaga firmie w zarządzaniu wydaniami [ang. release management] przez standaryzowanie środowisk rozwoju.

Osoby zajmujące się procesem wytwarzania oprogramowania otrzymują większą kontrolę nad środowiskiem przez zrozumienie infrastruktury w sposób skupiony bardziej na aplikacjach. Proste procesy stają się jasno wyrażone, oczywiście proste procesy pod DevOps. Celem jest zautomatyzowanie jak największej liczby różnych procesów operacyjnych.

DevOps zmierza do integracji: dostarczenia produktów, testowania jakości, rozwoju cech oraz wydań związanych z utrzymaniem. Celem metodyki jest udoskonalenie niezawodności
i bezpieczeństwa oraz zapewnienie szybszego rozwoju i cyklu wdrożeń. Wiele koncepcji [i osób] zaangażowanych w DevOps wywodzi się z obszaru zarządzania systemami przedsiębiorstwa [ang. Enterprise Systems Management] i programowania zwinnego [ang. Agile software development].

 

21607iF7DF4B850B33B30D

Służymy pomocą. Wypełnij formularz, aby skontaktować się z naszym pracownikiem.

We use Cookies - By using this site or closing this you agree to our Cookies policy.
Accept Cookies
x
Live Chat Software