O nas

Profil działalności ITC

Information Technology Consulting S.A. jest polską firmą o globalnym zasięgu. Jako doświadczony partner dostarcza rozwiązania dla najważniejszych sektorów gospodarki: bankowości i ubezpieczeń, przemysłu i usług, farmacji i medycyny, administracji publicznej oraz budownictwa i nieruchomości. Firma specjalizuje się w realizacji projektów doradczych dla Działów IT i oferuje również kompleksowe usługi outsourcingu informatycznego.

Nakłady na badania i rozwój

Firma co roku inwestuje ponad 10 % przychodu w badania i rozwój [13% w 2014 roku]. Pracując na rzecz Klientów pracownicy Spółki świadomie uwzględnią w projektach kulturę organizacyjną przedsiębiorstwa oraz różnorodność zespołów.

Pozycja rynkowa

Niezależne instytucje plasują ITC w ścisłej czołówce dostawców usług IT i doradztwa. Według najnowszego raportu TOP 200 firma zajmuje znaczące miejsca w najważniejszych dla siebie kategoriach: usługi doradcze i usługi outsourcingu IT. Znajduje się na 43 miejscu w kategorii firm osiągających przychód z obsługi sektora: Finanse i Ubezpieczenia.

Zespół pracujący na zadowolenie Klienta

Pracownicy ITC z zaangażowaniem poszerzają swoje doświadczenia i wiedzę, które zmierzają do skutecznego wspierania działań Klientów. Pracownicy ITC wierzą we wspólne wartości, które bazują na obiektywizmie i pasji w dostawę najwyższej jakości usług dla biznesu oraz skutecznej komunikacji.

Badania i rozwój

ITC jest firmą opartą na wiedzy i doświadczeniu w zakresie świadczenia wysokiej jakości usług audytorskich, doradczych oraz informatycznych. Stale rozwijamy umiejętności zespołu i korzystamy z najnowszych technologii. Nakłady na działalność badawczo – rozwojową ITC stanowią pond 10% wartości przychodów spółki. Inwestycje obejmują nakłady bieżące poniesione na badania podstawowe, stosowane i prace rozwojowe oraz nakłady inwestycyjne na środki trwałe związane z działalnością badawczą.

 

Wsparcie
99,7%
Ludzie

Usługi

Audyty IT i bezpieczeństwa

Usługi audytu polegają na dogłębnej analizie badanego obszaru w odniesieniu do tego jakie są lub powinny być wytyczne w zakresie systemu, procedur, nawyków. Za każdym razem przy projekcie uwzględniamy specyfikę firmy i istniejącą kulturę organizacyjną. Oferujemy usługi dopasowane do rzeczywistych potrzeb Klienta i świadczone przez najlepszych ekspertów. Projekt w zakresie audytu rozpoczynamy od analizy konkretnych elementów tworzących Państwa firmę, proponujemy odpowiednie rozwiązania biznesowe i informatyczne, zgodne z istniejącą wizją, strategią i kulturą organizacji. Zapewniamy najwyższe standardy pracy realizowanej przez doświadczonych konsultantów rozumiejących realia poszczególnych branż. Współpraca w obszarze audytu organizacji obejmuje budowanie, mapowanie, optymalizowanie i zarządzanie wybranymi procesami biznesowymi Klienta.

Dowiedz się więcej

Consulting

Realizujemy projekty optymalizacji oraz rozbudowy infrastruktury informatycznej wspierającej rozwój biznesowy naszych klientów, obniżając koszty utrzymania IT. Wykonujemy również projekty związane z biznesem i IT, w tym- doradztwo biznesowe oraz przygotowanie do wdrożenia rozwiązań IT. Oferta consultingowa zapewnia rozwiązania jak również obejmuje poniższe usługi: architekturę Enterprise, analizę infrastruktury IT z punktu widzenia zaopatrzenia strategii informatyzacji, budowę koncepcji architektury systemu operacyjnego, doradztwo Help Desku, ITIL Consulting, IT Governance, uwzględnianie kultury bezpieczeństwa organizacji, konsolidację i standaryzację usług rentowności i modelowania rozwoju procesu inwestycyjnego i mechanizmów zarządzania, rozwój i wsparcie wdrażania w katalogu SOA/SOA Gov, zarządzanie ryzykiem i portfelem projektów.

Dowiedz się więcej

Outsourcing IT

Za każdym razem precyzyjnie definiujemy parametry jakości, zakres oraz warunki Outsourcingu IT. Przy projekcie uwzględniamy nawyki użytkowników końcowych, ich indywidualne opnie i potrzeby IT. Oferujemy usługi dopasowane do rzeczywistych potrzeb i świadczone przez informatyków cyklicznie szkolonych także z zakresu skutecznej komunikacji oraz kultury obsługi. Umowa o świadczenie usług outsourcingu może przewidywać przejęcie przez ITC zasobów, a także pracowników klienta.

Dowiedz się więcej

Wdrożenia

Gwarancją sukcesu we wdrażaniu złożonych rozwiązań informatycznych jest zrozumienie biznesu, który będzie beneficjentem systemu oraz poprawne przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej poprzedzającej projekt systemu. Eksperci ITC posiadają głęboką wiedzę branżową, która pozwala im skutecznie analizować i projektować przepływy procesów biznesowych, zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i w komunikacji z partnerami biznesowymi.

Dowiedz się więcej

Zarządzanie systemami IT

Zarządzanie aplikacjami i infrastrukturą aplikacyjną w ITC realizowane jest w oparciu o sprawdzone metodyki, procedury i rozwiązania automatyzujące procesy. Model działania ITC umożliwia uzyskanie rzeczywistych oszczędności i wymiernych usprawnień – całkowite koszty zakupu, wdrożenia i utrzymania aplikacji oraz infrastruktury koniecznej do ich działania można obniżyć nawet o 60 procent.

Dowiedz się więcej

IT Governance

Kluczowe zagadnienia z obszaru nadzoru informatycznego [IT Governance] obejmują strategię IT, dostarczanie wartości, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie zasobami oraz pomiar wydajności. Na nadzór informatyczny składają się struktury organizacyjne oraz procesy zarządzania, które tworzą spójny i skutecznie działający system kontroli wewnętrznej. Odpowiednie zaplanowanie wdrożenia nadzoru informatycznego istotnie podnosi szanse sukcesu. Dlatego też zalecane jest opracowanie spójnego systemu kontroli wewnętrznej na podstawie sprawdzonego podejścia modelowego, np. mapy drogowej do IT Governance. Propozycja takiej mapy drogowej jest zawarta we wspomnianym przewodniku wdrożeniowym nadzoru informatycznego.

Dowiedz się więcej

 

 

 

Oferta

ESTIL

System ESTIL przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji środków trwałych przedsiębiorstwa, wraz z wspieraniem okresowych inwentaryzacji.Interfejs systemu „Ewidencja Środków Trwałych i Licencji” [ESTIL] nie wymaga instalacji żadnego oprogramowania. Do uruchomienia potrzebny jest jedynie komputer z przeglądarką internetową i dostęp do Internetu.

Sprawdź szczegóły
Pakiet Podstawowy
58.00per month
 • Do 50 komputerów
 • Drukarki, skanery, monitory,
  bez opłat
Pakiet ŚredniNajlepsza Oferta!
48.00per month
 • Od 51 do 150 komputerów
 • Drukarki, skanery, monitory,
  bez opłat
Pakiet Duży
43.00per month
 • Od 151 komputerów
 • Obsługa sieci LAN/WAN, serwis urządzeń
 • Optymalizacja i audyt IT
100%
Odpowiedzialność
700+
Wypitych kubków kawy
99%
Odebranych połączeń
17365
Przyjętych zgłoszeń
“IT CULTURE ma dobrze wypracowane procedury, dobre podejście do klienta i szybko reagują na uwagi z naszej strony. Dodatkowo proaktywność pracowników firmy IT CULTURE jest na bardzo wysokim poziomie”ToniTS&T Manager, Sodexo Polska
“Jeżeli fakty nie pasują do teorii, zmień fakty.”Albert EinsteinFizyk
“Nigdy nie ufaj komputerowi, którego nie możesz wyrzucić przez okno.”Steve WozniakComputer engineer
“Genius is more often found in a cracked pot than in a whole one”E.B. WhitePisarz
“At fifty, everyone has the face he deserves”George OrwellPisarz

graduation hats

Staże realizowane są w oparciu o Umowę o praktyki a każdy stażysta otrzymuje za swoją pracę wynagrodzenie. Zgłoszenia na Staż 2015/2016 można przysłać przez cały rok poprzez  formularz zgłoszenia, z tytułem w temacie: Staż 2015/2016.

Produkty

ITC_03

Touch – Remote Assitance Service

Touch to zdalna pomoc w trybie 24/7/365 w języku polskim i angielskim z dowolnego miejsca na świecie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Szerokie spektrum możliwości gwarantuje najszybszy czas reakcji oraz nieograniczony obszar terytorialny.

Dowiedz się więcej

ITC_01

Ewidencja Środków Trwałych i Licencji

ESTiL™ jest to autorska aplikacja, którą ITC udostępnia w usłudze cloud oraz w wersji mobilnej. System ESTiL™ dostarcza szczegółowych informacji zarządczych, wspierających organizację oraz nadzór nad aktualnym stanem ŚT np. sortowanie wg. klucza wieku lub parametrach technicznych sprzętu/licencji i informacji o lokalizacji sprzętu.

Dowiedz się więcej

zdjecie_itc (1)

iLOY

System Lojalnościowy [iLOY] pozwala na zarządzanie programami lojalnościowymi zarówno dla klientów indywidualnych jak i biznesowych. Dzięki swojej intuicyjności i łatwości obsługi umożliwia sprawne definiowanie programów i administrowanie m.in. kontami klientów, kontraktami, nagrodami czy promocjami. Rozwiązanie wspiera zarządzanie programami lojalnościowymi w szerokim zakresie.

Dowiedz się więcej

ITC_02

Centrum Usług Wspólnych

Centrum Usług Wspólnych [CUW] to sposób organizacji zmierzający do uzyskania spójnego, logicznego i sprawnego systemu informacyjnego działającego w sposób efektywny jakościowo i kosztowo. Centrum zapewni współpracę istniejących oraz nowych systemów/usług/infrastruktury teleinformatycznej, eliminując jednocześnie powielające się funkcjonalności w Holdingu.

Dowiedz się więcej

 

Kontakt

Imię i Nazwisko *

E-mail *

Temat *

Wiadomość *

ITC Spółka Akcyjna

Warszawa

Adres:  Twarda 18, Budynek Spektrum Tower, XII p.
00-105 Warszawa, Polska
NIP: 5272703161

Telefon: + 48 22 213 9644
Fax: + 48 22 244 2577
E-mail: biuro@itcpeople.com

 

Bratysława

Adres: Žellova 6,
821 08 Bratislava, Slovakia

E-mail: office_sk@itcpeople.com

 

Londyn

Adres: IIid Floor,
40 Tooting High St,
London SW17 0RG, Great Britain

E-mail: office_uk@itcpeople.com

 

ITC S.A. z siedzibą rejestrową w Warszawie, przy ul. Twardej 18, 00-105 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000473640, Regon: 146912021, NIP: 5272703161. Kapitał zakładowy 6.550.000,00 opłacony w całości. Numer konta 19 2490 0005 0000 4530 2344 3573 Alior Bank SA.

We use Cookies - By using this site or closing this you agree to our Cookies policy.
Accept Cookies
x
Live Chat Software